Микрохирургията в откритие срещу тумора

Медицина, технологични процеси, наука все повече напредват, за да намерят най-алтернативни решения и изход от множество опасности застрашаващи съвременното общество днес.

Така се стига до редица резултати, които видимо днес бележат своя успех. В микросъдовата хирургия вече не е табу темата по отстраняване на дефекти в лицево-челюстната област. Възобновителните процеси спомагат не само деформации, но и са в полза на пострадали при катастрофи и други животозастрашаващи инциденти. Микрохирургията отбелязва изключителни резултати и по отношение на възстановяването на лицевия облик след направени туморни операции. Модерната медицина е насочва поглед и към възстановяване зоната на лицето, където видимо естетиката на пациента е нарушена. Всичко това оказва благоприятно и позитивно възобновяване над начина на живот и психика на пострадалите.

Съществуват множество случай, предимно в чужди страни, където операцията от тумор на главата до брадичката може да доведе до изцяло положителен резултат и напълно нов облик на пациента. Това разбира се преди години е смятано не само за невъзможно, но и дори не е приемано като идея за опит.

Трансплантацията на тъкани на деликатни зони, каквато е лицето отвежда медицината до нови хоризонти и дава множество възможности на страдащи пациенти. Модерните медицински технологии помагат да се реализират операции, направени с жива тъкан и взети от различни части на тялото и с тях да бъдат възстановени разрушените съдове и засегнати видими зони от човешкото тяло. Молекулярната медицина и съвременната техника дава възможности за цялостна трансплантация на лицева част, а това е процедура, която се прави в немалко европейски страни.

Подобна трансплантация е възможна и с присаждане на части от други зони на тялото, и със заимстване от донор. Самата молекулярна трансплантация е сложен процес, а времетраенето й може да отнеме 12 часа. Микросъдовата операция може да наложи смяната на два екипа от оперативни сестри и анестезиолози. Хирургът е единственият, който остава без смяна, а от концентрацията му зависи цялата операция. Всяко негово действие може да окаже влияние над операцията и да определи крайният резултат над пациента.

Не са малко онези, които твърдят, че жените са онази част, която в по-голяма степен се повлиява и е облагодетелствана от молекулрянта хирургия, но това не е напълно вярно. Възможностите, които предоставя медицината днес с микрохирургическа технология за отстраняване на тумори е за благото на всеки нуждаещ се.

Методите, които ползва хирургия по микросъдовите органи е нова философия за оправяне не само на проблеми с лицево-челюстните дефекти, но и туморни заболявания. И ако в миналото се е приемало, че е от значение единствено да бъде отстранен тумора, то днес медицината държи и на естетичния вид, които придава на пациента.

Това нарежда молекулярната медицината днес на пиедестала на успехите в научните открития и дава нови възможности за хората пострадали от инцидент или сериозни заболявания.

Пред основните цели, които се изправя модерната медицина са алтернативи за по-добро образование на новите хирурзи и подпомагане на технологичното развитие на хирургията.